Geschlecht, Krieg und Kanon
Selma Lagerlöfs Roman „Gösta Berling“ in neuem Licht

19. November 2010 von H. Wittmann

Ebba Witt-Brattström gästföreläser i Tübingen

Onsdagen den 24 november 2010, 16.15 h
Universitetet Tübingen, Hölderlinstrasse 5
Kupferbau, Hörsaal 23

Den svenska litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström innehar för närvarande Dag-Hammarskjöld-professuren vid Humboldt-universitetets Nordeuropa-institut i Berlin. Det är en professur finansierad av Riksbankens jubileumsfond, förlagd till Berlin för att stärka en redan akademiskt stark miljö med svensk kompetens.

Fredagen den den 29 januari höll Ebba Witt-Brattström sin officiella installationsföreläsning i de nordiska ambassadernas Felleshus i Berlin. Hon pläderar för en utvidgad, förändrad „kanon“, – en litteraturhistoria som räknar in också „andraklassens“ författarskap som viktiga för förstklassiga. Hennes exempel är nobelpristagarinnan Selma Lagerlöfs „Gösta Berlings saga“ (1891) som inte hade blivit världslitteratur utan den finlandssvenska skolpionjären Sara Wacklins märkliga „Hundrade minnen från Österbotten“ (1844-1846).

This entry was posted on Freitag, November 19th, 2010 at 09:25 and is filed under Allgemein, Literatur, Veranstaltung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.